Tahkokangas Oulu

Suunnittelualueella toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskus sekä Leinonpuiston koulun Pihlajakummun toimipiste. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki ovat vaihtaneet keskenään tontteja Tahkokankaalla, Hietasaaressa ja Peltolassa. Tahkokankaan alue ja rakennukset ovat sairaanhoitopiirin käytössä ja niiden hallintaoikeus siirtyy Oulun kaupungille viimeistään 31.12.2019. Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminnot siirtyvät tulevaisuudessa muualle, joten aluetta suunnitellaan asuinalueeksi palveluineen ja työpaikkoineen.

Aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella. Lähtökohtana on Oulun yleiskaava, jossa Tahkokankaan alueelle on osoitettu tiivistä pientalo- sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Ekologisuuden kannalta tavoitteina ovat muun muassa ekotehokas rakentaminen, hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino. Alueen asunto- sekä palvelurakentamisen tavoitteet määritellään tarkemmin suunnittelutyön aikana. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan uudenlaisia asuntotyyppejä ja varmistetaan palveluverkon riittävyys uusille asukkaille. 

Tahkokangas on osoitettu yleiskaavaselostuksen liitekartassa yhdeksi tärkeimmistä asuntotuotannon kohteista ja sille on esitetty ohjeellinen aloitus 2020-2030. Yleiskaavaselostuksessa todetaan: Hiirosessa Tahkokankaan aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella.