Digikaavoitus-hanke luo uusia käytäntöjä kaavoitukseen

 

FCG Suunnittelu ja tekniikan Digikaavoitus-hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää digikaavoituksen käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja. Tällä voidaan nopeuttaa kaavoitusprosessia muun muassa tehostamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä monikanavaisemmiksi ja joustavammiksi eri sidosryhmien välillä.

Hankkeessa kehitetään myös tietokantapohjainen kaava sekä julkaisukanava FCG Digikaava, mikä parantaa tiedonhallintaa ja käytettävyyttä kaikissa sidosryhmissä. Tämä mahdollistaa myös rinnakkaisten ja alisteisten suunnitelmien laatimisen yhtäaikaisesti siten, että tieto on sitä tarvitsevien osapuolten saatavissa ja kommentoitavissa reaaliaikaisesti.

Lue lisää hankkeen loppuraportista 

Digikaavoitus: Tiedolla johtaminen, kaavoitusprosessin sujuvoittaminen digitalisointi, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys

Digitaalisuus tehostaa kaavoitusprosessia

Resursseja säästyy, kun kaavoitusprosessi nopeutuu
Vuorovaikutus kaavoitusprosessien osapuolten kesken lisääntyy
Kaavoitusprosessin läpinäkyvyys lisääntyy
Tiedonhallinta ja -ylläpito helpottuu
Syntyy yhdenmukainen digitaalinen arkisto, joka helpottaa kaavoitusaineiston käyttöä myöhemmin

 

 

 

Digikaava.fi 3D-alustalla

Digikaava syntyy 3D-alustalla

 

Kaava-aineisto kerätään sopivaan tietokantaan ja julkaistaan WMS/WFS-rajapintoina, jotka liitetään FCG:n 3D CityInfo-sovellukseen. FCG:n CityInfo on internetselaimessa toimiva kaupunkisuunnittelun 3D-sovellus, joka toimii avoimella MAPGETS-alustalla.

Kaavoituksen pohjana toimii kaupungin tai kunnan kartta FCG MAPGETS 3D-alustalla. Digikaava-alustalla yhdistetään kaupungin ja kuntien sekä hallinnon rajapinnat, jotka muodostavat lopullista kaava-aineistoa. Lopullinen tietokantapohjainen digikaava mahdollistaa sen, että maanomistaja tai muu sidosryhmän jäsen saa tarvittavaa tietoa hiiren yhdellä klikkauksella.

MAPGETS avaa maailmamme uudenlaiselle tarkastelulle. Se on kaupunkisuunnittelijan, sovelluskehittäjän ja teollisuuden 3D-ympäristö, jossa hyödynnetään paikkatietoa ja kolmiulotteisia malleja. Se on avoin alusta, jolla voi hakea hahmoa ennalta tuntemattomille näkymille ja sovelluksille. 

MAPGETS on taustoiltaan ja teknologialtaan suomalainen ja riippumaton. Sen omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group ja Adminotech Oy ovat perustaneet yhdessä.

 

Digikaava.fi MAPGETS 3D-alustalla