Lasaretti-kortteli Oulu

 

Oulun Lasaretti-korttelin alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista. Nykyiset toiminnot ja arvokkaat rakennukset alueella säilyvät. Maankäytön suunnitteluratkaisun löytämiseksi järjestettiin 2017 arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voittajatyö on ollut maankäytön suunnittelun perustana. 

Asemakaavan muutosalue lähiympäristöineen kuuluu Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen, joka on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Lasaretinsaari Hupisaarten ylimpänä saarena Oulujoen suistossa on rakentunut nykyiseen muotoonsa 1600-luvulta lähtien. Saaren vaiheista kertovat sen eri aikoina käytössä olleet nimet: Rysänsaari 1600-1776, Polttimosaari 1776-1791, Maaherransaari 1791-1834 ja Lasaretinsaari Lääninsairaalan alueena 1834-1945, sotilassairaala-alueena 1939/1945-1999 ja kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen alueena 1999 eteenpäin. Nykyään korttelissa sijaitsee myös toimisto- ja palvelutilaa sekä hotelli ja ravintola.

 

Voit tutustua asemakaavan muutoksen tarkempiin tietoihin hankkeen projektikortilla.

 

 Digikaava.fi-pilottikohde Lasaretti-kortteli Oulu
Digikaava.fi kohteista yksi on Lasaretti-kortteli Oulussa