Tahkokangas Oulu

Suunnittelualueella toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskus sekä Leinonpuiston koulun Pihlajakummun toimipiste. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki ovat vaihtaneet keskenään tontteja Tahkokankaalla, Hietasaaressa ja Peltolassa. Tahkokankaan alue ja rakennukset ovat sairaanhoitopiirin käytössä ja niiden hallintaoikeus siirtyy jatkossa Oulun kaupungille. Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminnot siirtyvät tulevaisuudessa muualle, joten aluetta suunnitellaan asuinalueeksi palveluineen ja työpaikkoineen.

Aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella. Lähtökohtana on Oulun yleiskaava, jossa Tahkokankaan alueelle on osoitettu tiivistä pientalo- sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Ekologisuuden kannalta tavoitteina ovat muun muassa ekotehokas rakentaminen, hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino. Alue asemakaavoitetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa asemakaavoitettavalle alueelle on arvioitu sijoittuvan noin 2650-2900 asukasta. Tahkokangas on osoitettu yleiskaavaselostuksen liitekartassa yhdeksi tärkeimmistä asuntotuotannon kohteista ja sille on esitetty ohjeellinen aloitus 2020-2030. 

Asemakaavan valmisteluaineistona on laadittu kaksi maankäyttövaihtoehtoa Bastille ja Raitti, jotka asetetaan nähtäville tammikuussa 2019. Asemakaavahankkeeseen liittyvät perusselvitykset ja maankäyttövaihtoehtojen 3D-visualisoinnit ovat nähtävillä Digikaava-alustalla.